1. Chúng tôi là ai? Chúng tôi là BGS. Your happiness, Our life.

2. Thông tin cá nhân của Quý Khách luôn được bảo mật.

  • Bảo mật số điện thoại cá nhân.
  • Bảo mật email cá nhân
  • Bảo mật địa chỉ và vị trí.

3. Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

  • Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân mà Quý Khách cung cấp trong nội dung đăng ký.
  • Quý khách có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân bất kỳ lúc nào.
  • Quý khách có thể yêu cầu xóa thông tin cá nhân bất kỳ lúc nào.
GỌI ĐẶT HÀNG !